Writing With Style: Giving Your Work Tempo and Pizzazz, One Line at a Time

Writing With Style: Giving Your Work Tempo and Pizzazz, One Line at a Time
Writing

Writing With Style: Giving Your Work Tempo and Pizzazz, One Line at a Time

نوشتن با وضوح چالش اصلی نوشتن است. اما پس از تسلط بر همه اصول (ساخت جملات و پاراگرافهای واضح، دستور زبان و ویرایش) وقت آن است که به سبک فکر کنید.

12000 تومان

برای خرید وارد شوید

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

20000 تومان

مشاهده و دانلود