Words, Words, Words: Choosing the Right Words to Explain Ideas and Express Emotions

Words, Words, Words: Choosing the Right Words to Explain Ideas and Express Emotions
Writing

Words, Words, Words: Choosing the Right Words to Explain Ideas and Express Emotions

مارک تواین یک بار گفت: "تفاوت بین کلمه درست و کلمه تقریبا درست، تفاوت بین صاعقه و اشکال رعد و برق است." بنابراین چگونه بهترین کلمه را برای نوشته انتخاب کنیم؟ چه کلماتی بیشترین تأثیر را دارند - نه تنها از نظر فکری ، بلکه از نظر عاطفی؟ اگر جملات و پاراگراف ها ساختار اصلی نوشتن را تشکیل دهند، کلمات تخته ها و میخ ها و پیچ ها را فراهم می کنند. برای اینکه وضوح و صحت نوشتاری خود را ارائه دهیم ، نه تنها به یک روش ساخت خوب، بلکه به مواد خوبی نیز نیاز داریم. بنابراین بهترین روش برای چیدن این مواد چیست؟ در این کتاب به بهترین شکل این کار را یاد خواهید گرفت.

25000 تومان

برای خرید وارد شوید

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

20000 تومان

مشاهده و دانلود