The Vocabulary Builder Workbook: Simple Lessons and Activities to Teach Yourself Over 1,400 Must-Known Words

The Vocabulary Builder Workbook: Simple Lessons and Activities to Teach Yourself Over 1,400 Must-Known Words
Vocabulary

The Vocabulary Builder Workbook: Simple Lessons and Activities to Teach Yourself Over 1,400 Must-Known Words

Vocabulary Builder Workbook آخرین رویکرد برای یادگیری واژگان جدید و تقویت مهارت های زبانی شماست. یادگیری لغت به بیشتر از فقط استفاده از فلش کارت نیاز دارد. کریس لل، نویسنده این کتاب، روش جدیدی را برای اضافه کردن کلمات جدید به واژگان شما ایجاد کرد. با کتاب کار ساخت واژگان، درک اساسی بیش از 1400 کلمه ضروری را به دست خواهید آورد و حفظ خواهید کرد.

35000 تومان

برای خرید وارد شوید

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

20000 تومان

مشاهده و دانلود