The Ultimate Phrasal Verb Book

The Ultimate Phrasal Verb Book
Writing

The Ultimate Phrasal Verb Book

این کتاب جدیدترین سوالاتی را که در آزمون های ESL می آیند به صورت به روز رسانی شده آورده است و 400 فعل دو کلمه ای رایج را ارائه می دهد. کلماتی که در زبان انگلیسی روزمره زیاد استفاده می شوند. افعال دو کلمه ای افعالی هستند که با حروف اضافه یا قید ترکیب می شوند. آشنایی با افعال دو کلمه ای و درک کاربرد آنها به عنوان اسم (تجزیه ، خودنمایی و بسیاری موارد دیگر) یا صفت (با فاصله ، شکسته ، تحت فشار و بسیاری دیگر) برای دانشجویان ESL ضروری است. صدها نمونه این کتاب در متن و صدها تمرین برای دانشجویان ESL که برای TOEFL آماده می شوند یا به سادگی می خواهند زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشند بسیار مفید خواهد بود.

رایگان

دانلود رایگان

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

20000 تومان

مشاهده و دانلود