The Only Grammar and Style Workbook You'll Ever Need

The Only Grammar and Style Workbook You'll Ever Need
Grammar

The Only Grammar and Style Workbook You'll Ever Need

دانلود کتاب The Only Grammar and Style Workbook You'll Ever Need همه دوست دارند که یک نوشته صریح، مختصر و از نظر ساختاری درست ایجاد کنند، اما رسیدن به این مرحله همیشه آسان نیست. اگر تا به حال در پیدا کردن عبارت مناسب برای تکمیل یک جمله ساده مشکل داشته اید یا برای بیان یک ایده نسبتا پیچیده نمیتوانستید کلمات مناسبی پیدا کنید، این کتاب بهترین مرجع ممکن برای شما است.

25000 تومان

برای خرید وارد شوید

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

20000 تومان

مشاهده و دانلود