The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need: 600 Examples of Academic Language

The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need: 600 Examples of Academic Language
Vocabulary

The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need: 600 Examples of Academic Language

اگر از اصول نوشتن آکادمیک آگاهی دارید ، اما همچنان در بیان عقاید خود با استفاده از کلمات صحیح مشکل دارید، کتاب حاضر شما را نجات میدهد. این کتاب یک بانک کوتاه ، بدون کلیشه و خواننده پسند از "الگوهای جمله های" آکادمیک است که مخصوص دانشجویانی است که برای آزمونهای TOEFL و IELTS در حال آمادگی هستند.

9000 تومان

برای خرید وارد شوید

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

20000 تومان

مشاهده و دانلود