Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing Sections

Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing Sections
Vocabulary

Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing Sections

اصطلاحات عالی برای برجسته شدن در آزمون TOEFL در بخش های رایتینگ و اسپیکینگ. از سری کتاب های Perfect Phrases

رایگان

دانلود رایگان

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

20000 تومان

مشاهده و دانلود