1000 creative writing prompts

1000 creative writing prompts
Writing

1000 creative writing prompts

وقتی شروع به نوشتن میکنید نمیخواهید هیچ چیز هواس شما را پرت کند. در حالت ایده آل ایده ها مستقیما، به راحتی و سریع از ذهن شما به روی کاغذ جریان پیدا میکند و شما هزاران ایده در ذهنتان آماده دارید. کتاب 1000 آغاز خلاقانه نوشتاری، این رویا را برای شما واقعی میکند. موضوعات کتاب شامل تعطیلات، تحصیل، سلامتی، دین، طبیعت و بسیاری موضوعات دیگر می شود. اگر به دنبال یادگیری پایه های نوشتن هستید این کتاب کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد.

20000 تومان

برای خرید وارد شوید

کتابهای آموزشی مرتبط

Grammar for IELTS writing
Grammar

Grammar for IELTS writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1
Writing

51 Letters for IELTS General Training Writing Task 1

15000 تومان

مشاهده و دانلود
30 days to a more powerful vocabulary
Vocabulary

30 days to a more powerful vocabulary

0 تومان

مشاهده و دانلود