کتابهای آموزشی

پیدا کردن کتاب های جدید و به روز دنیا در زمان آمادگی برای آزمون IELTS و آزمون های بین المللی دیگه به خصوص برای ایرانیها کار ساده ای نیست. در اینجا ما جدیدترین کتابهای آیلتس و بهترین منابع آموزش زبان و آیلتس که فقط از طریق وبسایت آمازون قابل دانلود هستند رو قرار دادیم و خیلی از اونها هم رایگان هستند. همینطور اگه دنبال کتابی هستید که در حال حاضر در وبسایت قرار نگرفته در بخش دانلود کتاب از آمازون درخواست خودتون رو ثبت کنید و ما اون کتاب رو برای شما تهیه میکنیم.

Practical IELTS Strategies 1 - IELTS Reading
Writing

Practical IELTS Strategies 1 - IELTS Reading

0 تومان

مشاهده و دانلود
Writing With Style: Giving Your Work Tempo and Pizzazz, One Line at a Time
Writing

Writing With Style: Giving Your Work Tempo and Pizzazz, One Line at a Time

12000 تومان

مشاهده و دانلود
Words, Words, Words: Choosing the Right Words to Explain Ideas and Express Emotions
Writing

Words, Words, Words: Choosing the Right Words to Explain Ideas and Express Emotions

25000 تومان

مشاهده و دانلود
Word Up! How to Write Powerful Sentences and Paragraphs (And Everything You Build from Them)
Writing

Word Up! How to Write Powerful Sentences and Paragraphs (And Everything You Build from Them)

40000 تومان

مشاهده و دانلود
The Vocabulary Builder Workbook: Simple Lessons and Activities to Teach Yourself Over 1,400 Must-Known Words
Vocabulary

The Vocabulary Builder Workbook: Simple Lessons and Activities to Teach Yourself Over 1,400 Must-Known Words

35000 تومان

مشاهده و دانلود
The Ultimate Phrasal Verb Book
Writing

The Ultimate Phrasal Verb Book

0 تومان

مشاهده و دانلود
The Structure of Writing: How to Give Shape and Direction To Your Writing
Writing

The Structure of Writing: How to Give Shape and Direction To Your Writing

12000 تومان

مشاهده و دانلود
The Only Grammar Book You'll Ever Need
Grammar

The Only Grammar Book You'll Ever Need

15000 تومان

مشاهده و دانلود
The Only Grammar and Style Workbook You'll Ever Need
Grammar

The Only Grammar and Style Workbook You'll Ever Need

25000 تومان

مشاهده و دانلود
The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need: 600 Examples of Academic Language
Vocabulary

The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need: 600 Examples of Academic Language

9000 تومان

مشاهده و دانلود
The Golden Rule of Writing
Writing

The Golden Rule of Writing

20000 تومان

مشاهده و دانلود
The Farlex Idioms and Slang Dictionary
Grammar

The Farlex Idioms and Slang Dictionary

22000 تومان

مشاهده و دانلود
The English Tenses Practical Grammar Guide
Grammar

The English Tenses Practical Grammar Guide

15000 تومان

مشاهده و دانلود
The Blue Book of Grammar and Punctuation
Grammar

The Blue Book of Grammar and Punctuation

0 تومان

مشاهده و دانلود
Shortcut To English Collocations: Master 2000+ English Collocations In Used Explained Under 20 Minutes A Day
Vocabulary

Shortcut To English Collocations: Master 2000+ English Collocations In Used Explained Under 20 Minutes A Day

0 تومان

مشاهده و دانلود
Sentences and Paragraphs: Mastering the Two Most Important Units of Writing
Writing

Sentences and Paragraphs: Mastering the Two Most Important Units of Writing

35000 تومان

مشاهده و دانلود
Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing Sections
Vocabulary

Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing Sections

0 تومان

مشاهده و دانلود
Perfect Paragraphs: How to Write Killer Paragraphs in Essays and Assignments
Writing

Perfect Paragraphs: How to Write Killer Paragraphs in Essays and Assignments

14000 تومان

مشاهده و دانلود
Parts of Speech in English
Grammar

Parts of Speech in English

20000 تومان

مشاهده و دانلود
Merriam-Webster's Vocabulary Builder, Newest Edition
Writing

Merriam-Webster's Vocabulary Builder, Newest Edition

0 تومان

مشاهده و دانلود